tsg-432805935tsg52475

Maximale Beoordeling bij aanbestedingen

Hoe bied ik de ‘Beste Prijs-Kwaliteitsverhouding’ aan?

Beoordeling door aanbestedende diensten

Voor de beoordeling kennen aanbestedende diensten zowel gewicht toe aan elk kwalitatief gunningscriterium, als aan het gunningscriterium van de  inschrijfprijs (waarbij het criterium prijs ook weer opgedeeld kan worden in verschillende subgunningscriteria met betrekking tot de prijs)  De onderneming die de ‘Beste Prijs-Kwaliteitsverhouding’ aanbiedt komt in aanmerking voor gunning. In de aanbestedingsdocumenten staat beschreven op basis van welke onderlinge weging van alle gunningscriteria de Beste Prijs-Kwaliteitsverhouding wordt berekend.

Het is verstandig om zich bij het inschrijven op een aanbesteding te verdiepen in deze onderlinge weging en de consequenties daarvan voor uw eigen inschrijving. Verwacht u hoog te scoren op kwalitatieve gunningscriteria, dan kunt u mogelijk een hogere inschrijvingsprijs aanbieden. Een goede (strategische) prijs bepalen is echter vaak vrij lastig. U weet immers niet met welke prijs/ prijzen uw concurrentie gaat indienen en dat bepaalt veelal de mate van puntentoekenning aan u op basis van de door u ingediende prijs. Uiteraard heeft het verhogen van uw prijs consequenties voor de winkans.

Het komt voor dat een aanbestedende dienst relatief beoordeelt. Bij een relatieve beoordeling hangt de score van de prijs of de kwaliteit af van een andere inschrijving. Meestal wordt de laagste prijs of hoogste kwaliteit als referentie gekozen.

Indien u vragen hebt over de beoordelingssystematiek, dan raden wij u aan om deze te stellen in de vragenronde(s). Tender Service Group kan u ook helpen om een goede prijsstrategie te bepalen.

De hoogste beoordeling en een aanbesteding winnen met Tender Services Group

Tender Services Group is hét adviesbureau voor kennis en expertise bij (inschrijven op) aanbestedingen. Vanuit onze productlabels TenderService, TenderCoach, Trainingen in Tenders en TenderScope werken wij samen met ondernemers aan de beste kansen bij aanbestedingen en aan de professionalisering van opdrachtnemers en opdrachtgevers.

Kunt u wel ondersteuning gebruiken op het gebied van strategievorming (winnend onderscheidend vermogen creëren)? Dan bent u bij Tender Services Group aan het goede adres. Wij hebben sinds 2003 al meer dan 1000 bedrijven begeleidt, in werkelijk alle sectoren!