Bidmanagement & detachering

De bidmanager, uw rechterhand bij professionele aanbestedingen

De bidmanagers van Tender Services Group bieden vanuit TenderService snel de gewenste ondersteuning en advies bij aanbestedingen. Op interim-basis, als tendercoördinator of structureel als klankbord van het bidmanagementteam. Voor een soepel aanbestedingsproces, een professionele aanpak en een offerte met de juiste vertaalslag die exact aan de gestelde eisen voldoet. Met maar een doel: samen met u het winning team vormen.

Interim Bidmanagers, detachering

Iedere bidmanagementafdeling heeft wel eens extra capaciteit nodig. Voor een tijdelijke vervanging van de bidmanager, bij zwangerschapsverlof of een openstaande vacature. Door hun uitgebreide ervaring in aanbestedingen voor verschillende branches kunnen onze professionele adviseurs snel als bidmanager aan de slag. Het strak managen van het aanbestedingsproces is het hoofddoel, een professionaliseringslag voor uw organisatie en bidafdeling vaak een fijne bijvangst. Denk aan het standaardiseren van aanbestedingsteksten en het vergroten van kennis over de wet- en regelgeving aan anderen van het bidteam.

Hulp van een Tendercoördinator

Behoefte aan iemand die de procesmatige kant bij aanbestedingen beheerst en managet? Schakel onze adviseurs voor enkele dagdelen per week in. Om het aanbestedingsproces te stroomlijnen, het overzicht te behouden en ervoor te zorgen dat alle procesmatige zaken door iedereen tijdig worden aangeleverd. De tendercoördinator signaleert en kwalificeert aanbestedingen en heeft de regie in handen zodat u zich kunt richten op de inhoud van de aanbesteding.

Structurele inzet van experts in aanbestedingen

Ook al heeft u een uitstekend bidmanagementteam, dan nog is een scherpe review op aanbestedingen van buitenaf een slimme zet. De adviseurs van Tender Services Group kunnen dat als geen ander. Samen met u bepalen we de haalbaarheid (go of no-go) en zorgen dat offerte en aanbestedingsstukken aansluiten bij de opdrachtgever en de gestelde eisen voordat deze de deur uitgaan. We vliegen alleen in als het nodig is en gaan altijd voor de hoogste kwaliteitsscore.