Raad van Advies

Een kritische blik. Advies. Inspirerende ideeën en vernieuwende inzichten. Als ondernemer heb je ze nodig. Ook wij bij Tender Services Group. Daarvoor is er de Raad van Advies die fungeert als extern klankbord voor de directie en zo onze scope scherp houdt.

Deskundigen uit diverse vakgebieden

Om op de langere termijn ambities en doelstellingen scherp te houden komt de Raad van Advies 3 tot 4 keer per jaar bij elkaar. Deze raad bestaat uit zeer ervaren deskundigen uit uiteenlopende vakgebieden. Van inkoop en aanbesteden, Finance, Human Resources tot Marketing & Communicatie. Zij fungeren als klankbord voor de directie van Tender Services Group.

De Raad van Advies geeft (niet bindend) advies, is kritisch op de realisatie van de doelstellingen en houdt vanuit de diverse expertisegebieden een spiegel voor.