Hulp bij aanbestedingen

Begeleiding van experts bij inschrijven op aanbestedingen

In het veld van aanbestedingen liggen de kansen voor het realiseren van omzetgroei voor het oprapen. TenderCoach helpt beginnende inschrijvers en ervaren organisaties die zaken willen doen met de overheid bij het in kaart brengen van potentieel, deelt kennis en begeleidt bij de inschrijving op een aanbesteding. Onze experts zorgen voor de perfecte begeleiding bij het inschrijven op aanbestedingen en sturen op zowel het aanbestedingsproces als op de inhoud.

Advies over concrete aanbesteding

Voor iedere aanbesteding combineren wij uw vakinhoudelijke expertise met onze jarenlange ervaring in aanbestedingen. Om samen te komen tot heldere verwachtingen, een duidelijk stappenplan en een strategie die leidt tot een succesvol resultaat. Van inschrijven rechtstreeks naar opdracht.

Problemen bij inschrijven op een aanbesteding

Inschrijven op aanbestedingen is een tijdrovend proces en vereist specifieke kennis. Veel ondernemers willen inschrijven op aanbestedingen, maar lopen vaak tegen deze problemen aan:

 • Niet op de hoogte zijn van een aangekondigde aanbesteding;
 • Niet tijdig inschrijven, kans op omzetverlies door te krappe tijd;
 • Onderschatten van potentie en omvang van aanbestedingen. Het er ‘even bij doen’ werkt niet.
 • Draagvlak in organisatie is onvoldoende, het wordt regelmatig gezien als een gelopen race.
 • Verslikken in proces en inhoud, de vereisten zijn vaak hoog en specialistische kennis ontbreekt.
 • Selecteren van aanbestedingen met een hoge scoringskans; het aanbod in aanbestedingen is enorm, 2016 telde 15.000 aankondigingen.
Plan van aanpak, welke stappen bij een aanbesteding?
 • Analyseren aanbestedingsdocumenten.
 • Samen haalbaarheid aanbesteding bepalen.
 • Bestek doornemen.
 • Opstellen checklist zodat doelstellingen en verwachtingen helder zijn.
 • Planning en taakverdeling.
 • Opstellen gerichte vragen over de aanbesteding.
 • Nota van inlichtingen.
 • Juiste vertaalslag en (her)schrijven teksten.
 • Review en eindcontrole.
 • Richting en focus gedurende het proces richting deadline.
 • Evaluatie en managementrapportage.
Gespecialiseerde adviseurs, ook in BVP-trajecten

Tijdens het hele proces werkt u samen met gespecialiseerde adviseurs met veel ervaring in uiteenlopende branches en complexe aanbestedingsprocedures. Zij werken op strategisch-, tactisch- en operationeel niveau afhankelijk van doelstellingen en type aanbesteding.