tsg-432805935tsg52475

Vragenrondes bij Aanbestedingen

Krijg meer grip op een aanbesteding dankzij de juiste vragen.

Kennisbank | Analyse aanbesteding | Vragenronde(s)  

Vragenronde(s)

Bij alle aanbestedingen organiseert een aanbestedende dienst één of meerdere vragenrondes. Geïnteresseerde ondernemingen kunnen vragen stellen over de uit te voeren opdracht en alle andere aanbestedingsdocumenten. Een aanbestedende dienst communiceert doorgaans in de aanbestedingsdocumenten wanneer zij de vragen beantwoordt (staat in de planning opgenomen). Het stellen van vragen gaat veelal via het aanbestedingsplatform (TenderNed, Negometrix, CTM etc.)

Het stellen van vragen is zeer nuttig. Door het stellen van de juiste vragen krijgt u meer grip op wat een aanbestedende dienst wel of niet wil (de vraag achter de vraag). Daarnaast staat het u vrij om in de vragenronde(s) suggesties voor te stellen die afwijken van de inhoud van de oorspronkelijke aanbestedingsdocumenten. Indien er eisen zijn ten aanzien van de inschrijver of ten aanzien van de opdracht waar u niet aan kan of wil voldoen, kunt u hier vragen over stellen. Dan kan het zo zijn dat de aanbestedende dienst mee gaat in uw vraagstelling en de eis aanpast. De vragenrondes zijn dan ook hét moment om als inschrijver nog eventuele wijzigingen aan te dragen bij de aanbestedende dienst.

Uw vragen worden geanonimiseerd weergegeven in de een Nota van Inlichtingen. Andere geïnteresseerde ondernemingen kunnen dus niet achterhalen wie de vraag heeft gesteld. Het aantal gestelde vragen geeft vaak een goede indicatie hoeveel potentiële inschrijvers er zijn bij de desbetreffende aanbesteding.

Vanuit Tender Service Group adviseren we u om de aanbestedingsdocumenten aandachtig en kritisch te lezen. Het stellen van open vragen en het doen van suggesties voor een aanpassing in de stukken leidt vaak tot een gunstigere positie voor uw onderneming in een inschrijftraject.

Aanbesteding winnen door de juiste vragen te stellen met Tender Services Group

Tender Services Group is hét adviesbureau voor kennis en expertise bij (inschrijven op) aanbestedingen. Vanuit onze productlabels TenderService, TenderCoach, Trainingen in Tenders en TenderScope werken wij samen met ondernemers aan de beste kansen bij aanbestedingen en aan de professionalisering van opdrachtnemers en opdrachtgevers.

Kunt u wel ondersteuning gebruiken op het gebied van strategievorming (winnend onderscheidend vermogen creëren)? Dan bent u bij Tender Services Group aan het goede adres. Wij hebben sinds 2003 al meer dan 1000 bedrijven begeleidt, in werkelijk alle sectoren!