tsg-432805935tsg52475

Inschrijven als combinatie

Een gezamenlijke inschrijving op basis van gelijkheid

Kennisbank | Analyse aanbesteding | Inschrijven als combinatie

Inschrijven als combinatie

Wanneer u als inschrijver niet kunt voldoen aan de eisen aangaande financiële en economische draagkracht en/of technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid (geschiktheidseisen c.q. selectiecriteria), dan kun u er voor kiezen om gezamenlijk met een andere(n) in een combinatie te schrijven. Van belang is dat deze combinant  dus wel voldoet aan de gestelde eisen.

Bij het inschrijven als een combinatie is er sprake van een gezamenlijke inschrijving op basis van gelijkheid en dus niet in de verhouding van hoofd- en onderaannemer. Wanneer u gezamenlijk inschrijft, is elke combinant hoofdelijk aansprakelijk voor de inhoud van de inschrijving. De hoofdregel is dat voor combinaties dezelfde geschiktheidseisen gelden als voor ondernemers die zelfstandig op een aanbesteding inschrijven. De leden van de combinatie mogen de draagkracht, ervaring en de ter beschikking staande middelen (bijvoorbeeld personeel) om het gevraagde te leveren en/of uit te voeren van beide inschrijvers bij elkaar optellen om aan de gestelde geschiktheidseisen te voldoen. Het kan echter wel eens voorkomen dat een aanbestedende dienst voor een combinatie de geschiktheidseisen wat verzwaard (dus meer vraagt).

Wanneer u als combinatie wil inschrijven dan is het van belang dat u onderling afspreekt wie welke inschrijftaken uitvoert. Daarnaast is het verstandig om één coördinator aan te wijzen, zodat er regie plaatsvindt. Ook is het van belang dat de inschrijvers onderling afspreken wie welke taken in de uitvoering voor haar rekening neemt (wanneer de opdracht gewonnen wordt). Wanneer u als combinatie inschrijft is één inschrijver  de penvoerder en dit wordt dan ook aangegeven in het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) die alle combinanten moeten invullen Vanuit de account van de penvoerder wordt de indiening gedaan op het gehanteerde aanbestedingsplatform zoals bijvoorbeeld Tenderned of Negometrix.

Winnend inschrijven als combinatie met Tender Services Group

Tender Services Group is hét adviesbureau voor kennis en expertise bij (inschrijven op) aanbestedingen. Vanuit onze productlabels TenderService, TenderCoach, Trainingen in Tenders en TenderScope werken wij samen met ondernemers aan de beste kansen bij aanbestedingen en aan de professionalisering van opdrachtnemers en opdrachtgevers.

Kunt u wel ondersteuning gebruiken op het gebied van strategievorming (winnend onderscheidend vermogen creëren)? Dan bent u bij Tender Services Group aan het goede adres. Wij hebben sinds 2003 al meer dan 1000 bedrijven begeleidt, in werkelijk alle sectoren!