tsg-432805935tsg52475

Wat is een manipulatieve inschrijving op een aanbesteding?

Wanneer voldoet een inschrijving aan de gestelde eisen.

Kennisbank | Analyse aanbesteding | Manipulatieve inschrijving

Manipulatieve inschrijving

Veel aanbestedende diensten verbieden in hun aanbestedingsdocumenten manipulatief inschrijven. Bij een manipulatieve inschrijving voldoet de inschrijving aan de gestelde eisen, maar wordt er een resultaat bewerkstelligt dat niet door de beoordelingssystematiek wordt beoogd. Hiervan is bijvoorbeeld sprake wanneer een inschrijving een vergelijking met andere inschrijvingen onmogelijk maakt en daardoor de mededinging belemmert.

Onder omstandigheden kan een inschrijving ook manipulatief worden genoemd wanneer op voorhand vast staat dat een inschrijver het werk niet daadwerkelijk voor de aangeboden prijs kan uitvoeren en de kosten op een andere manier bij de aanbestedende dienst wil neerleggen.”

Voordat aanbestedende diensten een inschrijving ongeldig verklaart, stellen zij vaak enkele verduidelijkingsvragen. Een ongeldig verklaarde inschrijving moet een aanbestedende dienst kunnen motiveren. Een ongeldig verklaarde inschrijving is normaliter niet voor reparatie vatbaar.

Men moet manipulatief inschrijven niet verwarren met strategisch inschrijven want dat is wel mogelijk. Het is verstandig om tijdig een prijsstrategie te bepalen aan de hand van het overlegde prijzenblad. Indien gewenst kan Tender Service Group u hierbij ondersteunen.

Een aanbesteding winnen met Tender Services Group

Tender Services Group is hét adviesbureau voor kennis en expertise bij (inschrijven op) aanbestedingen. Vanuit onze productlabels TenderService, TenderCoach, Trainingen in Tenders en TenderScope werken wij samen met ondernemers aan de beste kansen bij aanbestedingen en aan de professionalisering van opdrachtnemers en opdrachtgevers.

Kunt u wel ondersteuning gebruiken op het gebied van strategievorming (winnend onderscheidend vermogen creëren)? Dan bent u bij Tender Services Group aan het goede adres. Wij hebben sinds 2003 al meer dan 1000 bedrijven begeleidt, in werkelijk alle sectoren!