tsg-432805935tsg52475

Gunningscriteria

Hoe bepalen gunningscriteria uw succesfactor?

Kennisbank | Analyse aanbesteding | Gunningscriteria 

Gunningscriteria bij een aanbesteding

Het komt steeds minder vaak voor dat een aanbestedende dienst op laagste prijs gunt. In steeds grotere mate stelt een aanbestedende dienst verschillende (kwalitatieve) gunningscriteria (art 67 Richtlijn 2014/24). De inschrijver die de meest competitieve aanbieding doet (ook wel de Beste Prijs/Kwaliteitsverhouding genoemd), wint de aanbesteding. Voorbeelden van gunningscriteria zijn: beschrijf je service organisatie, maak een plan van aanpak, wat doet uw organisatie aan duurzaamheid, wat is uw MVO beleid en beschrijf de kwaliteit van informatievoorziening.

Gunningscriteria richten zich op de wijze waarop de inschrijver de in de aanbestedingsleidraad beschreven dienstverlening gaat uitvoeren tegen een bepaalde prijsstelling. De gunningscriteria moeten in de aanbestedingsdocumenten worden opgenomen. Na aankondiging van de opdracht kan een aanbestedende dienst de gunningscriteria niet meer wijzigen zonder dat een wijziging consequenties heeft. Dit is vanwege het feit dat een potentiële inschrijver wellicht eerst door de oorspronkelijke gunningscriteria had besloten om niet in te schrijven en nu belangrijke uitgangspunten gewijzigd er een andere uitvraag ontstaat waar men wel op zou willen inschrijven. Indien door een wijziging de potentiële markt verandert moet men opnieuw aanbesteden waardoor een ieder weer kans heeft om de aanbesteding gegund te krijgen.

Wij raden u aan om te kijken wat voor invloed de gunningscriteria op uw inschrijving hebben. Waar scoort u als onderneming goed op en waar (naar verwachting) minder? Op basis van deze inschatting kunt u bepalen of de aanbesteding bij u past. Aan de gunningscriteria wordt een weging gehangen. De aanbestedende dienst geeft daarmee aan hoe zwaar een bepaald gunningscriterium meetelt in de beoordeling van de inschrijving. Hiermee geeft de aanbestedende dienst dus aan wat zij belangrijk vindt bij de uitvoering. Dit kan de prijs zijn maar veelal is het een combinatie van prijs en kwaliteit. Wanneer de aanbestedende dienst een aantal (kwalitatieve) onderdelen zwaarder laat meewegen, dan is het van belang dat u in ieder geval op deze onderdelen hoog scoort.

Met betrekking tot de prijs is het van belang dat u voor indiening van de aanbesteding het prijzenblad en de daarbij behorende formule(s) goed doorgrondt. Door verschillende scenario’s (met bijvoorbeeld verschillende inschrijfprijzen en/of producten) uit te rekenen verkrijgt u inzicht wat de meest kansrijke aanbieding is. Wel is het zo dat puntentoekenning op prijs veelal afhankelijk is van de ingediende prijzen van de andere inschrijvers.

Aanbesteding winnen met de juiste Gunningscriteria en Tender Services Group

Tender Services Group is hét adviesbureau voor kennis en expertise bij (inschrijven op) aanbestedingen. Vanuit onze productlabels TenderService, TenderCoach, Trainingen in Tenders en TenderScope werken wij samen met ondernemers aan de beste kansen bij aanbestedingen en aan de professionalisering van opdrachtnemers en opdrachtgevers.

Kunt u wel ondersteuning gebruiken op het gebied van strategievorming (winnend onderscheidend vermogen creëren)? Dan bent u bij Tender Services Group aan het goede adres. Wij hebben sinds 2003 al meer dan 1000 bedrijven begeleidt, in werkelijk alle sectoren!