tsg-432805935tsg52475

Kwalificeren: geschiktheidseisen en selectiecriteria

Wat zijn de geschiktheidseisen aan een inschrijver?

Kennisbank | Analyse aanbesteding | Geschiktheidseisen en Selectiecriteria

Kwalificeren: Geschiktheidseisen en Selectiecriteria

De aanbestedende dienst stelt (minimale) geschiktheidseisen aan een inschrijver. Wanneer een inschrijver niet voldoet aan deze eisen, dan kan zij niet deelnemen aan de aanbesteding. Soms vraagt een aanbestedende dienst specifieke opgedane ervaringen middels in te vullen referentieformulieren die ingestoken zijn op basis van kerncompetenties die de aanbestedende dienst van belang vindt. Het komt ook voor dat (aantoonbare) kwaliteit gevraagd wordt, bijvoorbeeld ISO-certificering of opleidingsdiploma’s.. Met geschiktheidseisen toetst dus een aanbesteder of een inschrijver geschikt is om de opdracht uit te voeren.

Daarnaast zijn er selectiecriteria die bij een niet-openbare procedure worden toegepast om het aantal inschrijvers tot een vooraf bepaald (minimaal) aantal te beperken. Er wordt dan eigenlijk een kwaliteitsoordeel over de beantwoording van de inschrijver op de gestelde geschiktheidseisen uitgesproken en kan betrekking hebben op de financiële en economische draagkracht als op de technische en beroepsbekwaamheid van gegadigden.

Het is belangrijk om direct te controleren of u voldoet aan alle geschiktheidseisen en/of selectiecriteria. Mogelijk kunt u in uw voorbereiding op het inschrijven op een aanbesteding anticiperen wat voor u nog wel een lastig zou kunnen zijn en daarop vervolgens anticiperen. Zoals het vinden en binden van eventuele onderaannemers die u bij de uitvoering van de opdracht gaat inzetten en die wel over de gevraagde ervaring en/of (deel)expertise beschikken. Indien u niet voldoet aan de gestelde eisen heeft u in de vragenrondes (nota van inlichtingen) de mogelijkheid om hier vragen over te stellen. Hierbij kunt u (wellicht) de aanbestedende dienst van gedachte doen veranderen. Dit kan het verschil maken tussen wel of niet kunnen inschrijven op een aanbesteding.

Bij (meervoudig) onderhandse opdrachten worden vaak geen geschiktheidseisen gesteld. Op het moment dat de aanbestedende dienst u uitnodigt voor een offerte heeft de aanbestedende dienst u al voldoende geschikt geacht (tenzij er alsnog bewijsmiddelen opgestuurd moeten worden).

Zie ook:

Lees meer over dit onderwerp op de Pianoo website

Winnend inschrijven met Tender Services Group

Tender Services Group is hét adviesbureau voor kennis en expertise bij (inschrijven op) aanbestedingen. Vanuit onze productlabels TenderService, TenderCoach, Trainingen in Tenders en TenderScope werken wij samen met ondernemers aan de beste kansen bij aanbestedingen en aan de professionalisering van opdrachtnemers en opdrachtgevers.

Kunt u wel ondersteuning gebruiken op het gebied van strategievorming (winnend onderscheidend vermogen creëren)? Dan bent u bij Tender Services Group aan het goede adres. Wij hebben sinds 2003 al meer dan 1000 bedrijven begeleidt, in werkelijk alle sectoren!