tsg-432805935tsg52475

Inzetten onderaannemer

Een gespecialiseerde onderaannemer inschakelen

Kennisbank | Analyse aanbesteding | Inzetten onderaannemer

Inzetten van een onderaannemer

Een inschrijver kan, indien hij niet zelfstandig kan voldoen aan de gestelde geschiktheidseisen en/of selectiecriteria een beroep doen op de referenties/ervaring of financiële middelen van een derde, bijvoorbeeld een moeder- of dochteronderneming of een gespecialiseerde ondernemer. Als u dit doet dan moet u aantonen dat u werkelijk kan beschikken over die ervaring/middelen van de betreffende derde gedurende de uitvoering van de opdracht. Een inschrijver die een beroep doet op de draagkracht van een derde, moet dit in Deel II C van zijn Uniform Europees Aanbestedings document (UEA) aangeven. Daarnaast moet hij ervoor zorgen dat de betreffende derde zelfstandig een aantal specifieke onderdelen van het UEA invult en ondertekend. De inschrijver dient vervolgens beide UEA’s in te dienen.

Wanneer u zelfstandig aan alle geschiktheidseisen en selectiecriteria voldoet, maar u maakt toch gebruik van een (gespecialiseerde) onderaannemer, dan kunt u dit invullen in deel D van het UEA. Wij raden u aan, indien reeds bekend, om dit onderdeel in te vullen. Dit is meestal geen verplichting en bij de kwalificatiefase (de 1e fase) van een niet-openbare procedure is dat voor een inschrijver ook niet altijd al duidelijk of en welke onderaannemer wellicht noodzakelijk zijn. Door het invullen van deel D van het UEA is het voor een aanbestedende dienst duidelijk welke (gespecialiseerde) partij nog meer betrokken is bij de uitvoering van de opdracht. Er ontstaat een vollediger beeld hoe de uitvoering gaat verlopen.

Het inschakelen van een gespecialiseerde onderaannemer kan en eigenlijk moet een meerwaarde opleveren voor uw inschrijving (kwalitatief) en ook voor de uitvoering van de opdracht. Wij raden u aan om de meerwaarde van de inzet van een dergelijke onderaannemer altijd in de beantwoording van de kwalitatieve gunningscriteria te verwerken.

 

Winnend een onderaannemer inzetten met Tender Services Group

Tender Services Group is hét adviesbureau voor kennis en expertise bij (inschrijven op) aanbestedingen. Vanuit onze productlabels TenderService, TenderCoach, Trainingen in Tenders en TenderScope werken wij samen met ondernemers aan de beste kansen bij aanbestedingen en aan de professionalisering van opdrachtnemers en opdrachtgevers.

Kunt u wel ondersteuning gebruiken op het gebied van strategievorming (winnend onderscheidend vermogen creëren)? Dan bent u bij Tender Services Group aan het goede adres. Wij hebben sinds 2003 al meer dan 1000 bedrijven begeleidt, in werkelijk alle sectoren!