tsg-432805935tsg52475

Social return bij een aanbesteding

Een percentage van de opdracht dient te worden besteed aan Social Return

Kennisbank | Analyse aanbesteding | Social return

Social return

Aanbestedende kunnen bij het verstrekken van opdrachten sociale aspecten betrekken. Dit wordt ook wel Social Return genoemd. Het is een manier om de opdrachtnemer te stimuleren c.q. te verplichten om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te betrekken bij de uitvoering van de opdracht. Aanbestedende diensten passen Social Return op verschillende manieren toe.

Social Return als (sub)gunningscriterium

Wanneer Social Return als (sub)gunningscriterium wordt toegepast, dan kent de aanbestedende dienst meer punten toe wanneer u een hoger percentage Social Return aanbiedt en/of hoe u Social Return vorm gaat geven bij de uitvoering.

Social Return als uitvoeringsvoorwaarde

Bij het toepassen van Social Return als bijzondere uitvoeringsvoorwaarde neemt de aanbestedende dienst in de conceptovereenkomst een bepaald percentage Social Return als contractseis op. U verplicht zich bij inschrijving om een bepaald percentage (van bijvoorbeeld de loonsom) in te vullen in het kader van Social Return. De aanbestedende dienst controleert de naleving hiervan gedurende de uitvoering.

Een aanbesteding winnen met Tender Services Group

Tender Services Group is hét adviesbureau voor kennis en expertise bij (inschrijven op) aanbestedingen. Vanuit onze productlabels TenderService, TenderCoach, Trainingen in Tenders en TenderScope werken wij samen met ondernemers aan de beste kansen bij aanbestedingen en aan de professionalisering van opdrachtnemers en opdrachtgevers.

Kunt u wel ondersteuning gebruiken op het gebied van strategievorming (winnend onderscheidend vermogen creëren)? Dan bent u bij Tender Services Group aan het goede adres. Wij hebben sinds 2003 al meer dan 1000 bedrijven begeleidt, in werkelijk alle sectoren!