tsg-432805935tsg52475

De uitsluitingsgronden bij een aanbesteding

Welke uitsluitingsgronden worden bij een aanbesteding gehanteerd.

Kennisbank | Analyse aanbesteding | Uitsluitingsgronden

Uitsluitingsgronden

Een aanbestedende dienst wil vaak alleen zaken doen met ondernemingen die integer worden geacht. Om het kaf van het koren te scheiden worden er vaak uitsluitingsgronden gesteld. Er zijn twee soorten gronden voor uitsluiting. bij een aanbesteding: verplichte en facultatieve.

Een aanbestedende dienst dient bij Europese aanbestedingsprocedures altijd de verplichte uitsluitingsgronden te hanteren. Deze staan uitgeschreven in het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA). Als de aanbestedende dienst weet dat de gegadigde of inschrijver voor een van de genoemde delicten onherroepelijk is veroordeeld, dan moet de aanbestedende dienst hem uitsluiten. In de praktijk worden maar zeer weinig bedrijven uitgesloten omdat de verplichte uitsluitingsgronden op hen van toepassing zijn.

Daarnaast kan een aanbestedende dienst facultatieve uitsluitingsgronden stellen. Zo kan zij er voor kiezen om facultatieve uitsluitingsgronden zoals het leveren van een wanprestatie in het verleden of het niet afdragen van sociale zekerheidspremies van toepassing te verklaren. Indien inschrijvers hier aangeven dat zij de facultatieve uitsluitingsgronden op hen van toepassing zijn, worden zij uitgesloten. Ten aanzien van enkele uitsluitingsgronden moet degene die de aanbesteding voorlopig gegund heeft gekregen nadere bewijsstukken aanleveren.

Dit kunnen zijn:

  • Uittreksel van een inschrijving in het handelsregister
  • Een Gedragsverklaring aanbesteden
  • Een verklaring van de Belastingdienst.

Deze bewijsstukken dienen veelal binnen een specifiek door de aanbestedende dienst opgegeven aantal dagen na de voorlopige gunning te worden aangeleverd. Het is dan ook verstandig om dergelijke bewijsstukken al voor de voorlopige gunning in orde te hebben.

Een aanbesteding winnen met Tender Services Group

Tender Services Group is hét adviesbureau voor kennis en expertise bij (inschrijven op) aanbestedingen. Vanuit onze productlabels TenderService, TenderCoach, Trainingen in Tenders en TenderScope werken wij samen met ondernemers aan de beste kansen bij aanbestedingen en aan de professionalisering van opdrachtnemers en opdrachtgevers.

Kunt u wel ondersteuning gebruiken op het gebied van strategievorming (winnend onderscheidend vermogen creëren)? Dan bent u bij Tender Services Group aan het goede adres. Wij hebben sinds 2003 al meer dan 1000 bedrijven begeleidt, in werkelijk alle sectoren!