tsg-432805935tsg52475

Een aanbesteding gewonnen met een abnormaal lage inschrijfprijs

Lees alles over de juiste inschrijfprijs

Kennisbank | Analyse aanbesteding | Abnormaal lage inschrijfprijs

Abnormaal lage inschrijfprijs

Op basis van het gevraagde op het prijzenblad (of meerdere prijzenbladen) stelt u uw prijzen en daarmee uiteindelijk ook u totale inschrijfprijs vast. Aan de hand van een formule of meerdere formules, die in de aanbestedingsdocumenten is/zijn opgenomen, bepaalt de inkoper welke inschrijving qua prijs het beste is.

Aanbestedende diensten mogen inschrijvingen die ‘abnormaal laag’ zijn terzijde leggen volgens de Aanbestedingswet 2012. Dit wordt in de praktijk niet vaak gedaan, maar het komt soms toch voor. Voordat een aanbestedende dienst overgaat tot uitsluiting vraagt zij de inschrijvende onderneming vaak om haar inschrijfprijs toe te lichten. Aan de hand van deze toelichting gaat zij al dan niet over tot uitsluiting van deelname.

Het is lastig om te bepalen wanneer er sprake is van een abnormaal lage inschrijfprijs. Zo is het toegestaan om aan te bieden onder de kostprijs. Tevens is het mogelijk dat u als onderneming dusdanig goedkoper kunt leveren dan uw concurrenten. In dat geval zal uw inschrijfprijs in verhouding tot die van de concurrentie laag zijn, maar hoeft er niet direct sprake te zijn van abnormaal lage prijs. Het is lastig aan te tonen dat een concurrent een abnormaal lage inschrijfprijs heeft ingediend. Dit blijkt onder andere uit de jurisprudentie hierover.

Een aanbesteding winnen met Tender Services Group

Tender Services Group is hét adviesbureau voor kennis en expertise bij (inschrijven op) aanbestedingen. Vanuit onze productlabels TenderService, TenderCoach, Trainingen in Tenders en TenderScope werken wij samen met ondernemers aan de beste kansen bij aanbestedingen en aan de professionalisering van opdrachtnemers en opdrachtgevers.

Kunt u wel ondersteuning gebruiken op het gebied van strategievorming (winnend onderscheidend vermogen creëren)? Dan bent u bij Tender Services Group aan het goede adres. Wij hebben sinds 2003 al meer dan 1000 bedrijven begeleidt, in werkelijk alle sectoren!