tsg-432805935tsg52475

Speciale Sectoropdrachten

Opdracht van een speciaal sectorbedrijf

Kennisbank | Procedures en inkoopmethodieken | Speciale sectoropdracht

Speciale sectoropdracht

Een speciale sectoropdracht is een opdracht die specifiek in relatie staat tot de water- en energievoorziening, vervoer of postdiensten. Het zijn doorgaans vervoersbedrijven, drinkwaterbedrijven, energiebedrijven, luchthavenbedrijven en havenbedrijven die via een speciale sectoropdracht inkoopactiviteiten uitvoeren.

Het bijzondere aan een speciaal sectorbedrijf is dat zij flexibelere regelgeving kunnen toepassen bij opdrachten die in relatie staan tot hun kernactiviteit. Zo gelden er hogere Europese drempelwaarden en heeft zij meer keuzevrijheid ten aanzien van de procedure.

Daarnaast kiest een speciaal sectorbedrijf er soms voor om een ‘erkenningsregeling’ in te stellen. Daarin is opgenomen over welke technische-, vak- en organisatorische vaardigheden ondernemingen moeten beschikken om werkzaamheden voor te bereiden en/of veilig uit te voeren. Hier levert men bewijs voor aan en is men, bij een positieve beoordeling, als onderneming erkend. Door potentiële opdrachtnemers vooraf te beoordelen is er geen aparte selectie per aanbesteding meer nodig. Men kan rechtstreeks de erkende bedrijven op de hoogte stellen over een te vergeven opdracht. Hierdoor verlopen aanbestedingen sneller met minder administratieve last aangezien veel gevraagde bewijsstukken en onderbouwingen maar één keer aangeleverd moeten worden namelijk in de erkenningsfase.

Indien u zich wilt aanmelden voor een erkenningsregeling en/of een inschrijving wilt doen, dan kan Tender Services Group u hierbij ondersteunen.