tsg-432805935tsg52475

Dynamisch aankoopsysteem

Inkoop door middel van een Dynamisch aankoopsysteem

Kennisbank | Procedures en inkoopmethodieken | Best value Procurement

Best Value Procurement

Sommige aanbestedende diensten hanteren de Best Value Procurement methode (BVP) om een geschikte opdrachtnemer te contracteren. BVP is geen wettelijke procedure. Veelal worden de uitgangspunten van BVP in een wettelijke procedure verweven.

Om op een objectieve manier te bepalen welk plan de hoogste waarde voor de beste prijs biedt, hanteert de aanbestedende dienst de zogenoemde BPKV-criteria. BPKV staat voor de Beste-Prijs Kwaliteitsverhouding. Het gaat daarbij om een combinatie van prijs en kwaliteit, met de nadruk op kwaliteit (in veel gevallen circa 75 procent van de beoordeling) om zo prijsvechters buiten de deur te houden. Prijs is dus niet de overheersende factor in de beoordeling. Veel meer waarde wordt gehecht aan het risicodossier, het kansendossier, de prestatieonderbouwing en de interviews. Hierin laat de aanbieder met de meest overtuigende kwantitatieve onderbouwing zien:

  • welke opdrachtgeverrisico’s hij ziet en hoe hij daarmee omgaat;
  • wat voor kansen hij ziet en hoe hij die benut;
  • waarom hij het project tot een goed einde kan brengen;
  • dat de sleutelfiguren (dit zijn de uitvoerenden) het project goed doorgronden.