tsg-432805935tsg52475

Openbare procedure

Elke onderneming kan een inschrijving doen.

Openbare procedure

De openbare procedure begint met een aankondiging van de opdracht op TenderNed door de aanbestedende dienst. Kenmerkend is dat elke onderneming een inschrijving kan doen, mits zij voldoet aan de eventueel gestelde geschiktheidseisen en uitsluitingsgronden. In de aanbestedingsstukken staat beschreven op welke criteria de aanbestedende dienst de inschrijving gaat beoordelen. Vaak kiest de aanbestedende dienst er voor om de opdracht te gunnen aan de inschrijver die de ‘beste-prijs kwaliteitsverhouding’ aanbiedt. Dit betekent dat er enkele kwalitatieve gunningscriteria worden gehanteerd naast een prijscomponent. In sommige aanbestedingen kiest de aanbestedende dienst er echter voor om louter op laagste prijs te gunnen.

Bij een openbare aanbestedingsprocedure is het doorgaans moeilijk om vooraf in te schatten hoeveel concurrentie u heeft. Vaak kunt aan de hand van de gestelde vragen in de Nota van Inlichtingen enigszins inschatten hoeveel concurrenten interesse hebben in de aanbesteding. Als een bepaalde vraag verschillende malen terugkomt, weliswaar niet in precies dezelfde bewoording, dan impliceert dit dat meerdere bedrijven de stukken (aandachtig) hebben doorgenomen.

De openbare aanbestedingsprocedure wordt doorgaans gekozen indien er een beperkt aantal ondernemingen in een markt zijn.