tsg-432805935tsg52475

Voorbehouden opdracht

Opdracht voorbehouden aan maatschappelijke ondernemingen

Kennisbank | Procedures en inkoopmethodieken | Voorbehouden opdracht

Voorbehouden opdrachten

Een aanbestedende dienst kan een opdracht voorbehouden aan sociale werkplaatsen en aan ondernemers die maatschappelijk en professionele integratie van gehandicapten of kansarmen tot hoofddoel hebben. Het percentage van gehandicapte of kansarme werknemers dat in deze sociale werkplaatsen of ondernemingen moet werken is minstens 30%. De reden om opdrachten voor te behouden aan dergelijke werkplaatsen, programma’s of ondernemingen is dat zij er onder normale mededingingsvoorwaarden niet of onvoldoende in slagen voldoende opdrachten te verwerven.

Voorbehouden opdrachten met een waarde boven de Europese drempel dienen te worden aangekondigd op TenderNed, waarbij alleen de hierboven genoemde organisaties een inschrijving kunnen doen.

De doelgroep van deze genoemde 30% omvat:

  • mensen die onder de Participatiewet vallen en geen wettelijk minimumloon kunnen verdienen,
  • mensen met een indicatie in het kader van de Wet sociale werkvoorziening,
  • Wajongers met arbeidsvermogen en
  • mensen met een baan in het kader van de Wet inschakeling werkzoekenden of met een in- en doorstroombaan (ID-baan).

Daarnaast kan onder gehandicapten en kansarmen ook worden begrepen personen die een uitkering ontvangen op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Deze opsomming is niet limitatief.

Indien u zich wilt aanmelden voor een erkenningsregeling en/of een inschrijving wilt doen, dan kan Tender Services Group u hierbij ondersteunen.