tsg-432805935tsg52475

Concessieopdracht

Concessieopdracht voor de uitvoering van een werk of dienst

Concessieopdracht

Een aanbestedende dienst kan er voor kiezen om een concessieopdracht in de markt te zetten. Een concessie opdracht is gericht op de uitvoering van een werk of dienst. Denk bijvoorbeeld aan de exploitatie van een gemeentelijke parkeergarage, zwembaden, buitenreclame en afvalverwerking door een onderneming, of het uitvoeren van de catering bij een overheidsdienst.

Het verschil met een reguliere opdracht is dat de tegenprestatie voor de uitvoering van het werk of de dienst niet bestaat uit betaling door de aanbestedende dienst, maar uit het verlenen van een exploitatierecht. Kenmerkend is dat het exploitatierisico bij de ondernemer ligt.

De drempelwaarden voor een concessie-opdracht liggen hoger dan bij een reguliere inkoopprocedure.

Over Tender Services Group

Tender Services Group is hét adviesbureau voor kennis en expertise bij (inschrijven op) aanbestedingen. Vanuit onze productlabels TenderService, TenderCoach, Trainingen in Tenders en TenderScope werken wij samen met ondernemers aan de beste kansen bij aanbestedingen en aan de professionalisering van opdrachtnemers en opdrachtgevers.

Wilt u inschrijven op een overheids opdracht?  Dan kan Tender Services Group u hierbij ondersteunen.