tsg-432805935tsg52475

Raamovereenkomst

De schriftelijke overeenkomst tussen één of meer aanbestedende diensten en één of meer ondernemers.

Raamovereenkomst

Soms kiest een aanbestedende dienst om een opdracht in te richten als raamovereenkomst. Dit is een schriftelijke overeenkomst tussen één of meer aanbestedende diensten en één of meer ondernemers met als doel het plaatsen van een stroom van toekomstige opdrachten. Het komt voor dat (vooraf) alle voorwaarden waaronder de toekenning van toekomstige opdrachten plaatsvindt al zijn bepaald. Het is ook mogelijk dat een aantal voorwaarden in een later stadium duidelijk en vastgelegd worden.

Als een raamovereenkomst eenmaal Europees is aanbesteed, dan kan de aanbestedende dienst onder de daarin gestelde voorwaarden voor een bepaalde periode (maximaal 4 jaar) nadere opdrachten plaatsen. Deze nadere opdrachten (onder of boven de drempelwaarde) hoeven dus niet opnieuw afzonderlijk nationaal of Europees aanbesteed te worden.
Raamovereenkomsten wordt meestal aangekondigd op TenderNed via een openbare procedure of een niet-openbare procedure.

Wilt u inschrijven op een raamovereenkomst? Tender Services Group kan u hierbij begeleiding bieden!

Over Tender Services Group

Tender Services Group is hét adviesbureau voor kennis en expertise bij (inschrijven op) aanbestedingen. Vanuit onze productlabels TenderService, TenderCoach, Trainingen in Tenders en TenderScope werken wij samen met ondernemers aan de beste kansen bij aanbestedingen en aan de professionalisering van opdrachtnemers en opdrachtgevers.

Wilt u inschrijven op een Aanbesteding? Tender Services Group kan u hierbij begeleiding bieden!