tsg-432805935tsg52475

Percelen

Wat betekend een perceel bij een aanbesteding?

Percelen bij een aanbesteding

Soms kiest een aanbestedende dienst er voor om een opdracht onder te verdelen in percelen. Een perceel kan worden gezien als een afgebakend onderdeel van een opdracht. U kunt als bedrijf in principe zelf bepalen op welk perceel u wilt inschrijven. U hoeft dus niet op de gehele opdracht in te schrijven. Soms schrijft een aanbestedende dienst voor dat een onderneming niet op een bepaald perceel mag inschrijven. Eén van de redenen hiervoor kan zijn dat zij een beperkte afhankelijkheidsrelatie wil creëren.

In sommige gevallen kan een bepaald perceel door een aanbestedende dienst worden uitgezonderd van een Europese aanbestedingsverplichting. De Aanbestedingswet 2012 bepaalt dat een uitzondering kan worden gemaakt voor percelen waarvan de totale geraamde waarde minder dan € 80.000,- (exclusief btw) voor leveringen of diensten en minder dan € 1 miljoen voor werken bedraagt. Het samengetelde bedrag van de percelen waarvoor is afgeweken, mag niet meer dan 20% van de totale waarde van alle percelen bedragen.

Indien u meer wilt weten over dit onderwerp of een inschrijving wilt doen, dan kan Tender Services Group u hierbij ondersteunen.

Over Tender Services Group

Tender Services Group is hét adviesbureau voor kennis en expertise bij (inschrijven op) aanbestedingen. Vanuit onze productlabels TenderService, TenderCoach, Trainingen in Tenders en TenderScope werken wij samen met ondernemers aan de beste kansen bij aanbestedingen en aan de professionalisering van opdrachtnemers en opdrachtgevers.