tsg-432805935tsg52475

Enkelvoudige onderhandse procedure

Eén onderneming één offerte

Kennisbank | Procedures en inkoopmethodieken | Enkelvoudige onderhandse procedure

Enkelvoudige onderhandse procedure

Bij een enkelvoudige onderhandse procedure vraagt een aanbestedende dienst één onderneming om een offerte in te dienen. Er vindt zodoende geen concurrentie plaats tussen ondernemingen. In de praktijk past een aanbestedende dienst deze procedure toe bij opdrachten met een geringe opdrachtwaarde (tot enkele tienduizenden euro’s).

Het voordeel van deze procedure is dat de termijn tot de contractsluiting doorgaans kort is. De administratieve lasten voor een onderneming zijn vaak laag, aangezien het indienen van een offerte vaak volstaat. Er worden doorgaans geen tot weinig formele bewijsstukken gevraagd door de aanbestedende dienst (zoals bijv. een Gedragsverklaring Aanbesteden).