tsg-432805935tsg52475

Specifieke procedures

Een aanbestedingsprocedure 'op maat'

Kennisbank | Procedures en inkoopmethodieken | Specifieke procedures

Specifieke procedures

Boven de Europese drempelwaarde wordt de openbare procedure en de niet-openbare procedure in meer dan 90% van alle procedures gekozen. Er kunnen echter diverse bijzondere omstandigheden zijn, waardoor u als aanbestedende dienst een procedure ‘op maat’ wenst te volgen. Deze specifieke procedures zijn:

  • Sociale en andere specifieke diensten
  • Mededingingsprocedure met onderhandeling
  • Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande aankondiging
  • Versnelde procedure
  • Concurrentiegerichte dialoog
  • Prijsvraag
  • Concessieovereenkomst
  • Elektronische veiling
  • Innovatiepartnerschap
  • Dynamisch aankoopsysteem

Alle procedures staan uitgebreid beschreven op de webpagina van PIANOo, het expertisecentrum van Aanbesteden. Deze informatie is vindbaar op de website van Pianoo.