tsg-432805935tsg52475

Dynamisch aankoopsysteem

Inkoop door middel van een Dynamisch aankoopsysteem

Kennisbank | Procedures en inkoopmethodieken | Dynamisch aankoopsysteem

Dynamisch aankoopsysteem

Veel aanbestedende diensten kopen door middel van een Dynamisch Aankoopsysteem (DAS) gangbare werken, leveringen of diensten in. Een Dynamisch Aankoopsysteem wordt aangekondigd door de aanbestedende dienst via TenderNed. Wanneer een onderneming voldoet aan de gestelde geschiktheidscriteria én de uitsluitingsgronden niet op hem van toepassing zijn, dan dient deze onderneming toegelaten te worden tot het Dynamisch Aankoopsysteem. Veel aanbestedende diensten huren tijdelijk personeel in via een Dynamisch Aankoopsysteem.

Let op! De publicatie van de daadwerkelijke opdracht vindt niet plaats op TenderNed. Veelal richt een aanbestedende dienst op een externe website een portaal in, waar zij de opdrachten op publiceert. Op dit portaal dient u ook de inschrijving in. De termijn voor het indienen van een inschrijving moet tenminste 10 dagen bedragen, te rekenen vanaf de verzenddatum van de uitnodiging tot inschrijving.

Aangezien alle geschikt geachte ondernemers toegang hebben tot de gepubliceerde opdracht binnen het Dynamisch Aankoopsysteem, kan er forse concurrentie zijn.

Indien u ondersteuning wenst bij een aanmelding tot het Dynamisch Aankoopsysteem of bij de daadwerkelijke inschrijving, dan kan Tender Service Group u ondersteunen.