tsg-432805935tsg52475

Meervoudige onderhandse procedure

Aanbesteding voor doorgaans drie tot vijf potentiële opdrachtnemers

Kennisbank | Procedures en inkoopmethodieken | Meervoudige onderhandse procedure

Meervoudige onderhandse procedure

De aanbestedende dienst  kan kiezen voor een meervoudige onderhandse procedure indien de opdrachtwaarde onder de Europese aanbestedingsdrempel ligt. De aanbestedende dienst nodigt doorgaans drie tot vijf potentiële opdrachtnemers uit om een inschrijving te doen. Een aanbestedende dienst dient op basis van objectieve criteria te bepalen welke ondernemers zij uitnodigt.

Meervoudige onderhandse procedures worden niet op TenderNed aangekondigd. Wél kan een aanbestedende dienst er voor kiezen om deze onderhandse procedure via TenderNed te laten verlopen. Een aanbestedende dienst vraagt dan aan een bedrijf om via TenderNed een inschrijving te doen. Anderzijds kan de aanbestedende dienst er ook voor kiezen om de gehele procedure bijvoorbeeld via e-mail te laten verlopen.

Bij een meervoudig onderhandse procedure weet u in principe niet welke bedrijven u concurrenten zijn. Indien u met zekerheid wilt weten hoeveel concurrentie u heeft, dan kunt u de aanbestedende dienst vragen hoeveel bedrijven er zijn uitgenodigd voor de procedure. U heeft dan enigszins een indruk hoe uw kansen zijn.