tsg-432805935tsg52475

Verklaring belastingdienst

Tijdig de verklaring belastingdienst aanvragen

Kennisbank | Bewijsstukken | Verklaring belastingdienst aanvragen

Verklaring belastingdienst aanvragen

Een aanbestedende dienst verlangt soms een verklaring van de belastingdienst, waarin vermeld staat dat uw bedrijf heeft voldaan aan betalingsverplichtingen richting de belastingdienst. Ook wil de aanbestedende dienst weten of uw organisatie voldaan heeft aan de verplichtingen aangaande sociale zekerheidspremies. Via de belastingdienst kunt u deze verklaring opvragen. U ontvangt deze verklaring doorgaans binnen tien werkdagen. Ga voor meer informatie naar de website van de belastingdienst.

Let op: op het moment van indiening mag deze verklaring vaak niet ouder zijn dan zes maanden. Verifieer zo spoedig mogelijk of een eventueel eerder aangevraagde verklaring uit het verleden nog geldig is. Indien dat niet het geval is, dan dient u deze opnieuw aan te vragen.

Winnend inschrijven met Tender Services Group

Tender Services Group is hét adviesbureau voor kennis en expertise bij (inschrijven op) aanbestedingen. Vanuit onze productlabels TenderService, TenderCoach, Trainingen in Tenders en TenderScope werken wij samen met ondernemers aan de beste kansen bij aanbestedingen en aan de professionalisering van opdrachtnemers en opdrachtgevers.

Kunt u wel ondersteuning gebruiken op het gebied van strategievorming (winnend onderscheidend vermogen creëren)? Dan bent u bij Tender Services Group aan het goede adres. Wij hebben sinds 2003 al meer dan 1000 bedrijven begeleidt, in werkelijk alle sectoren!