tsg-432805935tsg52475

ISO 9001 certificaat

Regelmatig verlangen aanbestedende diensten een ISO 9001:2015 certificaat.

Kennisbank | Bewijsstukken | ISO 9001 certificaat

ISO 9001 certificaat

Aanbestedende diensten verlangen van inschrijvers regelmatig een ISO 9001 certificaat.  Deze eis wordt bij Europese aanbestedingen in vergelijking met onderhandse opdrachten relatief vaker door aanbestedende diensten gesteld. De ISO 9001:2015 is een kwaliteitsmanagementcertificaat.

Een ISO 9001 certificaat toont aan dat een organisatie in staat is om consequent producten en diensten te leveren die voldoen aan de (kwaliteits)eisen van de klant en aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Tevens impliceert de certificering dat de organisatie zich ten doel stelt om de klanttevredenheid te verhogen door het systeem doeltreffend toe te passen, met inbegrip van processen voor continue verbetering van het systeem alsmede de borging van het voldoen aan eisen van klanten en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Bedrijven die interesse hebben in een specifieke aanbesteding bezitten soms geen ISO 9001:2015 certificaat. Dit hoeft in de praktijk niet per se een obstakel te zijn. De Aanbestedingswet 2012 bepaalt dat een aanbestedende dienst gelijkwaardige certificaten van in andere lidstaten van de Europese Unie gevestigde instanties behoort te aanvaarden. Een aanbestedende dienst dient eveneens andere bewijzen inzake gelijkwaardige maatregelen op het gebied van de kwaliteitsbewaking te aanvaarden. U kunt daarbij denken aan een eigen kwaliteitsmanagementsysteem welke in een handboek is vastgelegd. Wij raden u aan om, in een dergelijke situatie, tijdens de Nota van Inlichtingen te vragen of zo’n handboek over uw organisatie op het gebied van kwaliteitsmanagement volstaat (in plaats van de certificering).

Winnend inschrijven met Tender Services Group

Tender Services Group is hét adviesbureau voor kennis en expertise bij (inschrijven op) aanbestedingen. Vanuit onze productlabels TenderService, TenderCoach, Trainingen in Tenders en TenderScope werken wij samen met ondernemers aan de beste kansen bij aanbestedingen en aan de professionalisering van opdrachtnemers en opdrachtgevers.

Kunt u wel ondersteuning gebruiken op het gebied van strategievorming (winnend onderscheidend vermogen creëren)? Dan bent u bij Tender Services Group aan het goede adres. Wij hebben sinds 2003 al meer dan 1000 bedrijven begeleidt, in werkelijk alle sectoren!