tsg-432805935tsg52475

Gedragsverklaring aanbesteden

Hoe verkrijgt een inschrijver een gedragsverklaring aanbesteden (GVA)

Kennisbank | Bewijsstukken | Gedragsverklaring aanbesteden

Gedragsverklaring aanbesteden

Een aanbestedende dienst kan van de inschrijver op een overheidsopdracht verlangen dat deze een gedragsverklaring aanbesteden (GVA) overlegt. Een GVA is een verklaring dat uit een onderzoek is gebleken dat er geen bezwaren zijn dat een natuurlijk persoon of rechtspersoon inschrijft en de uitsluitingsgronden dus niet van toepassing zijn. Het onderzoek richt zich zowel op de rechtspersoon als de (voormalig) bestuurders van de rechtspersoon. In Nederland wordt de GVA verstrekt door dienst Justis, onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

 

Na aanvraag zou het verwerken en het ontvangen van een Gedragsverklaring maar liefst acht weken kunnen duren. Onze ervaring is echter dat de GVA meestal eerder wordt verstrekt. Er is helaas geen spoedprocedure. Indien u niet al over

een geldige GVA beschikt, dan raden wij u aan om deze zo spoedig mogelijk aan te vragen. De kosten voor het aanvragen van de GVA zijn €75,-. Een afgegeven GVA is overigens twee jaar geldig. De datum van expiratie staat op de GVA. Het is mogelijk om bij een GVA-aanvraag extra exemplaren te bestellen. De kosten bedragen € 1,- per extra exemplaar. Meestal hoeft een GVA niet direct te worden overlegd bij inschrijving. Veelal wordt dit alleen geverifieerd bij de winnende inschrijver. U kunt in de praktijk dus inschrijven zonder dat u het GVA bezit, mits u de GVA maar kunt overleggen bij verificatie. Indien nodig kunt u via de vragenronde de aanbestedende dienst verzoeken om de GVA later te verifiëren of om hier soepel mee om te gaan in het geval deze bij verificatie nog niet binnen is.

U kunt de GVA zowel schriftelijk als elektronisch aanvragen. Voor meer informatie, zie: https://www.justis.nl/producten/gva/gva-aanvragen/index.aspx

Winnend inschrijven met Tender Services Group

Tender Services Group is hét adviesbureau voor kennis en expertise bij (inschrijven op) aanbestedingen. Vanuit onze productlabels TenderService, TenderCoach, Trainingen in Tenders en TenderScope werken wij samen met ondernemers aan de beste kansen bij aanbestedingen en aan de professionalisering van opdrachtnemers en opdrachtgevers.

Kunt u wel ondersteuning gebruiken op het gebied van strategievorming (winnend onderscheidend vermogen creëren)? Dan bent u bij Tender Services Group aan het goede adres. Wij hebben sinds 2003 al meer dan 1000 bedrijven begeleidt, in werkelijk alle sectoren!