tsg-432805935tsg52475

Uittreksel handelsregister

Informatie over de juridische structuur van een organisatie.

Kennisbank | Bewijsstukken | Uittreksel handelsregister

Uittreksel uit het handelsregister

Veel aanbestedende diensten verlangen van een inschrijver een uittreksel uit het handelsregister, dat op het tijdstip van indiening niet ouder is dan zes maanden. Het uittreksel geeft informatie over de juridische structuur van uw organisatie. Daarnaast toont het Uittreksel aan dat uw bedrijf niet in staat van faillissement of liquidatie verkeert. Indien u reeds een uittreksel bezit, controleer dan tijdig of deze nog geldig is op het moment van indiening.

Het aanvragen van een uittreksel uit het handelsregister kost doorgaans weinig tijd. Je hebt in de praktijk drie verschillende soorten uittreksels, te weten:

  • Inzien uittreksel (niet-gewaarmerkt)
  • Digitaal uittreksel (gewaarmerkt)
  • Papieren uittreksel (gewaarmerkt)

Wanneer een aanbestedende dienst een gewaarmerkt uittreksel verlangt, dan zal zij dit expliciet vermelden in de aanbestedingsstukken. Het digitale uittreksel heeft juridisch dezelfde status als het papieren uittreksel (gewaarmerkt).

Winnend inschrijven met Tender Services Group

Tender Services Group is hét adviesbureau voor kennis en expertise bij (inschrijven op) aanbestedingen. Vanuit onze productlabels TenderService, TenderCoach, Trainingen in Tenders en TenderScope werken wij samen met ondernemers aan de beste kansen bij aanbestedingen en aan de professionalisering van opdrachtnemers en opdrachtgevers.

Kunt u wel ondersteuning gebruiken op het gebied van strategievorming (winnend onderscheidend vermogen creëren)? Dan bent u bij Tender Services Group aan het goede adres. Wij hebben sinds 2003 al meer dan 1000 bedrijven begeleidt, in werkelijk alle sectoren!