tsg-432805935tsg52475

ISO 14001 Certificering

Aanbestedende diensten verlangen van inschrijvers vaak ook een ISO 14001-certificering

Kennisbank | Bewijsstukken | ISO 14001 certificering

ISO 14001 Certificering

Aanbestedende diensten verlangen van inschrijvers steeds vaker een ISO 14001-certificering. Deze eis wordt bij Europese aanbestedingen in vergelijking met onderhandse opdrachten relatief vaker door aanbestedende diensten gesteld. De ISO 14001-certificering betreft je beleid inzake het milieubeheer.

De milieu-risicoanalyse is een belangrijk onderdeel van de norm. Bij deze analyse wordt beoordeeld wat de milieurisico’s zijn voor alle vormen van mogelijke vervuiling. Vervolgens moet men de benodigde beheersmaatregelen vaststellen, die vervolgens in een milieuplan  worden verwerkt. De uitwerking van een milieuzorgsysteem dient goed te worden aangepast aan de aard, omvang en complexiteit van het bedrijf.

Bedrijven, die in een specifieke aanbesteding interesse hebben, bezitten regelmatig niet het ISO 14001 certificaat. Dit hoeft in de praktijk niet per se een obstakel te zijn. De Aanbestedingswet 2012 bepaalt dat een aanbestedende dienst gelijkwaardige certificaten van in andere lidstaten van de Europese Unie gevestigde instanties behoort te aanvaarden. Een aanbestedende dienst dient eveneens andere bewijzen inzake gelijkwaardige maatregelen op het gebied van milieumanagement te aanvaarden.

Gelijkwaardig aan ISO 14001 kan betekenen dat het bedrijf wel beschikt over een managementsysteem, vervat in een handboek, dat voldoet aan de richtlijnen uit de ISO 14001 norm, maar dat dit milieumanagementsysteem (nog) niet gecertificeerd is. Dit is dan een milieumanagementsysteem waarmee een bedrijf haar milieubelastende activiteiten kan monitoren en verbeteren en dit doet op basis van door het bedrijf vastgelegde milieubeleid- en doelstellingen.

Wij raden u aan om tijdens de Nota van Inlichtingen te vragen of een handboek over uw organisatie op het gebied van milieumanagement volstaat (in plaats van de certificering).

Winnend inschrijven met Tender Services Group

Tender Services Group is hét adviesbureau voor kennis en expertise bij (inschrijven op) aanbestedingen. Vanuit onze productlabels TenderService, TenderCoach, Trainingen in Tenders en TenderScope werken wij samen met ondernemers aan de beste kansen bij aanbestedingen en aan de professionalisering van opdrachtnemers en opdrachtgevers.

Kunt u wel ondersteuning gebruiken op het gebied van strategievorming (winnend onderscheidend vermogen creëren)? Dan bent u bij Tender Services Group aan het goede adres. Wij hebben sinds 2003 al meer dan 1000 bedrijven begeleidt, in werkelijk alle sectoren!