tsg-432805935tsg52475

Europese inkoopprocedures

Wat zijn de drempelwaarden?

Kennisbank | Aanbesteding vinden | Europese inkoopprocedure

Europese inkoopprocedures

Bij opdrachten boven de Europese drempelwaarden kiest een aanbestedingsplichtige organisatie voor een Europese inkoopprocedure. Nederlandse organisaties publiceren de aankondiging van de opdracht op Tenderned In de aankondiging van de opdracht staan de kenmerken van de opdrachten globaal beschreven. Soms kiezen aanbestedingsplichte organisaties er voor om het vervolgtraject via een andere elektronisch softwaresysteem te laten verlopen.

De drempelwaarden voor een Europese inkoopprocedure:

  1. Voor werken: > € 5.350.000
  2. Voor leveringen: > € 214.000
  3. Voor diensten:> € 214.000

Kenmerkend aan een Europese inkoopprocedure is dat deze vaak langere doorlooptermijnen heeft dan een meervoudig onderhandse inkoopprocedure. Daarnaast stelt de aanbestedingsplichtige organisatie vaak hogere eisen aan bedrijven om daadwerkelijk te kunnen meedingen.  Wel dienen alle eisen proportioneel te zijn.

Opdrachten uit andere lidstaten

Opdrachten van aanbestedingsplichtige organisaties uit andere lidstaten boven de Europese drempelwaarden zijn te vinden op TED (Tender Electronic Daily TED). Op deze aanbestedingen kun u inschrijven, mits u voldoet aan de door de aanbestedende dienst geformuleerde eisen. U dient er rekening mee te houden dat niet elke aanbesteding in het Nederlandse of Engelse taal beschikbaar is. Ook zult u veelal niet een Nederlandstalige inschrijving kunnen doen.

Over Tender Services Group

Tender Services Group is hét adviesbureau voor kennis en expertise bij (inschrijven op) aanbestedingen. Vanuit onze productlabels TenderService, TenderCoach, Trainingen in Tenders en TenderScope werken wij samen met ondernemers aan de beste kansen bij aanbestedingen en aan de professionalisering van opdrachtnemers en opdrachtgevers.

Kunt u wel ondersteuning gebruiken op het gebied van strategievorming (winnend onderscheidend vermogen creëren)? Dan bent u bij Tender Services Group aan het goede adres. Wij hebben sinds 2003 al meer dan 1000 bedrijven begeleidt, in werkelijk alle sectoren!