tsg-432805935tsg52475

Marktconsultatie

Waar vind ik de juiste aanbesteding?

Kennisbank | Aanbesteding vinden | Marktconsultatie

Marktconsultatie

Een marktconsultatie is een door, een aanbestedende dienst georganiseerde bijeenkomst, die ziet op informatie-uitwisseling tussen belanghebbende partijen over een voorgenomen aanbesteding. Ondernemers zijn als potentiële leverancier belanghebbende partijen, maar ook burgers (als afnemer van bepaalde diensten) en belangenorganisaties kunnen worden uitgenodigd. Veel aanbestedende diensten kiezen er voor om de aankondiging van een marktconsultatie te publiceren op TenderNed. Deze publicatie is overigens geen verplichting.

Vorm van een Marktconsultatie

Een marktconsultatie kan op meerdere manieren worden gehouden: gesloten of open, schriftelijk of mondeling, interactief of niet-interactief of een combinatie hiervan. In sommige gevallen kan het ook gebeuren dat er meerdere rondes van consultatie plaatsvinden en/of dat er meerdere vormen gecombineerd worden. Een markt consultatie is vaak gericht op informatie-uitwisseling, waarbij er ook regelmatig aandacht wordt geschonken aan de ontwikkeling van innovaties door het bedrijfsleven. Door hier aan mee te doen kunt u mogelijk een indruk krijgen welke bedrijven mogelijk potentiële concurrenten zijn bij de eventuele toekomstige aanbesteding.

Transparantie

Het organiseren van een marktconsultatie mag niet leiden tot vervalsing van de mededinging. Wanneer een onderneming overgaat tot een daadwerkelijk inkooptraject, dan publiceert zij vaak een marktconsultatieverslag bij de aanbestedingsstukken.

Voor meer informatie ga naar de Pianoo website

Winnend inschrijven met Tender Services Group

Tender Services Group is hét adviesbureau voor kennis en expertise bij (inschrijven op) aanbestedingen. Vanuit onze productlabels TenderService, TenderCoach, Trainingen in Tenders en TenderScope werken wij samen met ondernemers aan de beste kansen bij aanbestedingen en aan de professionalisering van opdrachtnemers en opdrachtgevers.

Kunt u wel ondersteuning gebruiken op het gebied van strategievorming (winnend onderscheidend vermogen creëren)? Dan bent u bij Tender Services Group aan het goede adres. Wij hebben sinds 2003 al meer dan 1000 bedrijven begeleidt, in werkelijk alle sectoren!