tsg-432805935tsg52475

Onderdrempelige opdrachten

Opdrachten beneden de Europese drempelwaarden

Kennisbank | Aanbesteding vinden | Onderdrempelige opdrachten

Onderdrempelige opdrachten

Bij een opdrachtwaarde beneden de Europese drempelwaarden kiest een aanbestedende dienst in veel gevallen een enkelvoudige of een meervoudig onderhandse procedure. Bij een enkelvoudige procedure wordt één partij gevraagd om een offerte in te dienen. Bij een meervoudig onderhandse procedure nodigt de aanbestedende dienst ten minste drie en ten hoogste vijf inschrijvers uit tot het doen van een inschrijving.

Onderdrempelige opdrachten hoeven door een aanbestedingsplichtige organisatie niet vooraf publiekelijk te worden aangekondigd. In veel gevallen wordt een bedrijf door de aanbestedingsplichtige organisatie benaderd of ze mee willen doen aan de procedure. Wanneer u hier voor uitgenodigd wilt worden, dan is het belangrijk dat de aanbestedingsplichtige organisatie bekend is met uw bedrijf.

Allereerst is het aan te raden om alle relevante overheidsorganisaties te inventariseren, en wie er binnen deze organisatie waarschijnlijk interesse heeft in uw dienstverlening. U kunt een informatiemapje over uw dienstverlening inclusief jaarverslag versturen richting de inkoopafdeling en de budgethouder. Daarnaast raden wij u aan om uw Linkedin profiel up to date te maken.

Kenmerkend aan onderdrempelige opdrachten is dat de termijnen vaak een stuk korter zijn dan bij Europese inkoopprocedures.