In the lead bij aanbestedingen op de markt

Verbreed uw scope en vergroot uw omzet door uw pijlen te richten op haalbare tenders en aanbestedingen die bij uw organisatie passen met onze markt- en data-analyse aanbestedingen. Kansen verzilveren kan als u vooraf inzicht hebt in welke aanbestedingen eraan komen en wie uw concurrentie is. Met de markt- en data-analyse van TenderScope bent in the lead bij aanbestedingen op de markt, krijgt u kansrijke leads en verliest u geen tijd meer met inschrijven op niet-haalbare tenders.

Markt- en data-analyse aanbestedingen: 3 fasen

1. Quick Scan met trefwoorden

Als eerste volgt een Quick Scan op trefwoorden in onze uitgebreide database. Daaruit volgt een lijst met hits (publicaties) gekoppeld aan CPV-codes (Common Procurement Vocabulary; classificatiesysteem voor werken, leveringen en diensten voor overheidsopdrachten).

2. Bespreken resultaten en onderzoek verfijnen

Als tweede stap volgt het bespreken van de resultaten en een verfijning van het data-onderzoek. Samen met u analyseren we de hits, komen met een rapportage en stellen op basis daarvan onderzoeksvragen vast.

3. Definitieve scan aanbestedingen

Op basis van voorgaande stappen volgt een definitieve, diepgaande scan van onze database. Daarbij brengen we onder meer gepubliceerde aanbestedingen in uw vakgebied in kaart en aan wie opdrachten eerder gegund zijn. Zo krijgt u inzicht in de gunningscriteria, de contractduur en wanneer relevante aanbestedingen op de markt komen.

Onderzoeksvragen bij een analyse
  • Hoeveel aanbestedingen zijn er gepubliceerd?
  • Wie waren de opdrachtgevers?
  • Welk soort procedure is gevolgd?
  • Op welke gunningscriteria is er gegund?
  • Wat was de contractduur?
  • Wanneer komt de aanbesteding weer op de markt?
  • Welke concurrenten hebben deze aanbestedingen in het verleden gewonnen?

De uitkomsten worden door een adviseur met u besproken. Samen bepalen we de aanbestedingsstrategie, relevante aanbestedingen en welke ondersteuning u eventueel nodig hebt.