tsg-432805935tsg52475

Niet-openbare procedure

Opdracht wordt vaak gegund aan de inschrijver met de ‘beste-prijs kwaliteitsverhouding’

Kennisbank | Procedures en inkoopmethodieken | Niet-openbare procedure

Niet-openbare procedure

De niet-openbare procedure begint met een aankondiging van de opdracht op TenderNed door de aanbestedende dienst. De niet-openbare procedure vindt plaats in twee fases. In de eerste fase kan iedere geïnteresseerde aanbieder zich aanmelden. De aanbestedende dienst selecteert op basis van vooraf kenbaar gemaakte selectiecriteria het van te voren vastgestelde maximaal aantal ondernemingen. Deze ondernemingen gaan door naar de tweede fase. Het minimum aantal ondernemingen dat voor de inschrijving moet worden uitgenodigd bedraagt 5, tenzij minder ondernemingen zich aanmelden of aan de gestelde selectiecriteria voldoen. Pas in fase twee wordt er een inschrijving gedaan.

Veelal kiest de aanbestedende dienst er voor om de opdracht te gunnen aan de inschrijver die de ‘beste-prijs kwaliteitsverhouding’ aanbiedt. Dit betekent dat er enkele kwalitatieve gunningscriteria worden gehanteerd naast een prijscomponent. In sommige aanbestedingen kiest de aanbestedende dienst er echter voor om louter op laagste prijs te gunnen.

Het doorlopen van een niet-openbare procedure neemt de nodige tijd in beslag. Zowel de aanmeldfase als de inschrijffase kent wettelijke termijnen. Een niet-openbare aanbesteding duurt in de praktijk langer dan twee maanden. De wettelijke minimumtermijnen zijn te raadplegen op de Pianoo website.