• Kamerbrief nieuwe werkwijze aanpassingen in de Gids proportionaliteit

  Kamerbrief nieuwe werkwijze aanpassingen in de Gids proportionaliteit

  Donderdag 26 januari 2017 heeft H.G.J. Kamp Minister, van Economische Zaken, een brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer gestuurd. Hierin wordt aangegeven dat de Gids Proportionaliteit zal worden herschreven en aangepast in verband met de nieuwe nationale aanbestedingswet die sinds 2016 van kracht is. De gids is een richtsnoer en handreiking voor aanbestedende …

  More
 • Nieuwe interactieve pdf Uniform Europees Aanbestedingsdocument

  Op 29 december 2016 is een nieuwe en definitieve versie van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) gepubliceerd. Het UEA is het standaardformulier dat in Nederland wordt toegepast op aanbestedingen zowel boven als onder de Europese aanbestedingsdrempel. Het UEA formulier is een eigen verklaring over de uitsluitingsgronden, financiële toestand, de bekwaamheden en de geschiktheid van ondernemingen [...] More
 • TED publiceert vooraankondiging marktconsultatie weer wel

  Meldden we vorige week nog dat de TED geen vooraankondigingen van marktconsultaties meer overneemt van TenderNed. Deze week meldt de TED dat zij naar aanleiding van signalen uit de verschillende lidstaten, haar beleid aan heeft gepast. Vanaf nu is het wél weer mogelijk marktconsultaties Europees aan te kondigen.

  More
 • Deurwaarders gaan met aanbesteding van CJIB naar de rechter

  De aanbesteding van het CJIB waarop heel wat deurwaarders willen inschrijven, loopt enigszins moeizaam. Zeventien kantoren slepen nu wederom het CJIB voor de rechter omdat ze vinden dat dit aanbestedingstraject niet eerlijk verloopt. Het is inmiddels de derde keer dat het CJIB deze aanbesteding in de markt plaatst. De twee eerdere procedures werden door de …

  More
 • Kamerbrief nieuwe werkwijze aanpassingen in de Gids proportionaliteit

  Donderdag 26 januari 2017 heeft H.G.J. Kamp Minister, van Economische Zaken, een brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer gestuurd. Hierin wordt aangegeven dat de Gids Proportionaliteit zal worden herschreven en aangepast in verband met de nieuwe nationale aanbestedingswet die sinds 2016 van kracht is. De gids is een richtsnoer en handreiking voor aanbestedende …

  More
 • Nieuw interactief pdf Uniform Europees Aanbestedingsdocument

  Op 29 december 2016 is een nieuwe en definitieve versie van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA Formulier) gepubliceerd. Het UEA is het standaardformulier dat in Nederland wordt toegepast op aanbestedingen zowel boven als onder de Europese aanbestedingsdrempel. Het UEA is een eigen verklaring over de uitsluitingsgronden, financiële toestand, de bekwaamheden en de geschiktheid van ondernemingen …

  More