Agfa Healthcare

“Tendercoach is met recht een coach.”

“Ze leren het ons zó goed. Straks hebben we ze niet meer nodig”, knipoogt Ellen Hoogenes van Agfa Healthcare. Haar collega Patrick Weeks schudt lachend zijn hoofd. “Nee hoor, Tender Services Group’s meerwaarde is en blijft groot.”

Agfa Healthcare
Ellen Hoogenes en Patrick Weeks werken begin 2014 nauw samen om Agfa Healthcare in optima forma te presenteren in een aanbesteding. Niet iedereen weet wat Agfa vandaag de dag brengt. Ze leggen het haarfijn uit. Agfa Healthcare levert hypermoderne IT-oplossingen voor het vastleggen, beoordelen, opslaan en delen van diagnostische beelden in ziekenhuizen en zorginstellingen. Met andere woorden, ze leveren systemen voor beeldmanagement.

Vroeger richtte Agfa zich met name op radiologie met al z’n röntgenfoto’s. Nu voelen ook andere afdelingen het belang van digitaal beeldmanagement. Van alle soorten foto’s en video’s. “PACS II gaat de ziekenhuizen veroveren”, zegt Patrick. Waar dat voor staat? “Picture Archiving and Communication System”, legt hij uit, “de tweede generatie. Het integreert alle digitale beelden. Ziekenhuisbreed.”

Meteen overtuigd
“Agfa Healthcare wilde inschrijven op een complexe aanbesteding”, vertelt Ellen, “en een goede bekende van me had juist een aanbesteding gewonnen. Daar wilde ik natuurlijk het fijne van weten: hoe dan? Nou, zei hij enthousiast, dankzij Tender Services Group.” Het zet Ellen ertoe aan om een vrijblijvende trainingsmiddag bij Tender Services Group bij te wonen. Ze is meteen overtuigd van de meerwaarde. Ook haar collega Patrick is ‘om’ bij de eerste kennismaking: “Ze zijn eerlijk en authentiek, daar houd ik van.” Er is geen twijfel, Agfa Healthcare en Tender Services Group gaan aan de slag. Het project is groot en veelomvattend. Ze schrijven namelijk in op twee percelen die beide voor twee ziekenhuizen gelden. Patrick: “We moesten onze filosofie, onze totaalvisie, opsplitsen naar twee onafhankelijke inschrijvingen. Dat was een uitdaging.”

Professionals met overwicht
Ellen en Patrick zijn enthousiast over de samenwerking. “Tender Services Group bleek precies wat we nodig hadden. Ze zijn professionals met overwicht. Ze geven een klinkklaar advies bij het beantwoorden van de vragen in de aanbesteding: ‘Zo moet het’. Dat is prettig in een organisatie waar iedereen het beter denkt te weten”, vertelt Patrick. “Tender Services Group kent het proces; ze weten wat nodig is.” Ellen vult hem aan: “Ze zijn gedreven, ze staan altijd voor je klaar en ze hebben zoveel kennis in huis. De Nota van Inlichtingen was bijvoorbeeld een opbaring voor me. Tender Services Group leerde ons om daar slimme vragen te stellen. Om wensen helder te krijgen. Kijk, als je niets weet van een aanbesteding, kun je ‘m nooit winnen. Je moet de vraag achter de vraag kennen. Wat wil de aanbestedende partij feitelijk?”

Wijsheid is weten dat je niet alles weet
De aanbesteding omvat wel duizend vragen. Het is een heidens karwei, ze halen nachten door. Met resultaat. Ze winnen de aanbesteding. Beide percelen. “Tender Services Group heeft het verschil gemaakt”, zegt Patrick. “Ze wezen ons erop hoe belangrijk het is hoe je zaken brengt, hoe je je antwoorden formuleert. Zo antwoord je niet met ‘ja’ gevolgd door ‘maar’ en allerlei uitsluitingen. Je maakt een verhaal. Je stuurt de aanbesteder naar een andere denkrichting.” De aanbesteding gaf Agfa Healthcare de kans om zich sterk te profileren als een innovatieve partij met een brede visie op beeldmanagement. Die kans hebben ze ten volle benut. “Je moet niet onderschatten hoeveel meerwaarde de helikopterview van Tender Services Group heeft”, benadrukt Ellen. “Er zijn weinig bedrijven die het aanbestedingsproces zo feilloos kennen”, vult Patrick aan. “Denk niet: ik weet het zelf allemaal wel.” Hij citeert Confucius: “Wijsheid is weten dat je niet alles weet.”

Share