Advies & aanbestedingsstrategie

Aanbestedingsstrategie en advies bij overheidsopdrachten

Succesvol inschrijven op aanbestedingen begint met een doordachte aanbestedingsstrategie. Daarvoor is het nodig kritisch te kijken naar de scope voor de toekomst en welke kansen en risico’s er zijn als het om aanbestedingen gaat. Waar zet u op in? De experts in tenders van Tender Services Group geven advies en bepalen samen met u de beste aanbestedingsstrategie.

Waarom een aanbestedingsstrategie?

Een aanbestedingsstrategie zorgt voor een goede focus op uw mogelijkheden voor nieuw werk en bepaalt uw omzetpotentie voor de komende drie jaar. Onderdelen van een aanbestedingsstrategie zijn onder meer: een marktanalyse, een nulmeting en een plan van aanpak voor aanbestedingen waarop u wilt inschrijven. Daarbij komen vragen naar boven als:

  • Hoe beïnvloed ik een aanbesteding, vooraf of tijdens het proces?
  • Wat is het beste advies als het gaat om vragen stellen?
  • Welke mogelijkheden heb ik bij een afwijzing?
  • Wilt u aanbestedingen in huis doen of (deels) uitbesteden?
  • Gaat u een professionele tenderdesk inrichten?
  • Hoeveel potentieel is er voor uw branche en waar ligt uw focus?
Aanbestedingsprocessen met Sensus process management

Een goed inschrijfproces voor aanbestedingen is het halve werk. Het vereenvoudigt de keuzes en de te nemen stappen bij het inschrijven op een aanbesteding en vergroot uw kansen op succesvolle aanbestedingen. Het inschrijfproces voor aanbestedingen van Tender Services Group is uitgewerkt volgens de procesmanagementmethodiek van Sensus process management. Het bestaat uit 6 hoofdprocessen die zijn uitgewerkt in 14 processtappen.

De heldere en uniforme procesweergave van de Sensus-methode zorgt ervoor dat iedereen in de organisatie de te nemen stappen direct begrijpt, de kennis binnen de organisatie is geborgd en u zich kunt focussen op de inhoud. De aanbestedingsprocessen zijn te bekijken op de Process Plaza website.

De aanbestedingsexperts van Tender Services Group adviseren over begeleiding bij aanbestedingsprocessen, inventariseren of deze methodiek bij u past en helpen met de implementatie ervan.